گردهمایی سیاستمداران جهان در فرانسه به مناسبت صدمین سالگرد جنگ اول جهانی

یادداشت: آیا در مراسمی که قرار است در فرانسه برای گرامیداشت یکصدمین سال پایان جنگ جهانی اول برگزار شود، یادی

بیشتر بخوانید