زندگی خانواده سه نفره ژاپنی در یک اتاق کوچک

یک عکاس ژاپنی به نام «ماساکی یاماموتو» عمق تراژدی که خانواده اش نزدیک به 18 سال در آن زندگی کرده

بیشتر بخوانید